Oferta

Dom Ubezpieczeniowy Szczepuła oferuje:

 • kompleksową obsługę ubezpieczeniową w zakresie następujących grup ubezpieczeń:
  • ubezpieczenia komunikacyjne (min. OC, AC, assistance),
  • ubezpieczenia mienia (min. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży, all risks),
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (m.in. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, oc za produkt, oc z tytułu wykonywania zawodu, oc w życiu prywatnym),
  • ubezpieczenia transportowe (m.in. OC przewoźnika, OC kabotażowe, cargo),
  • ubezpieczenia osobowe (m.in. NNW, koszty leczenia),
  • ubezpieczenia na życie (min. emerytalne, rentowe, inwestycyjne),
  • ubezpieczenia rolne (m.in. upraw, budynków w gospodarstwie rolnym),
  • ubezpieczenia finansowe (min. gwarancje ubezpieczeniowe),
  • ubezpieczenia techniczne (m.in. ubezpieczenia budowlano-montażowe, sprzętu elektronicznego, maszyn od wszystkich ryzyk),
  • oraz pozostałych ubezpieczeń